Klub-ledelsen:

Efter Generalforsamlingen  16 - 3 - 2017,
ser ledelsen sådan ud:

 

Formand: 
Arly Larsen.  Anemonevej 29.  4470 Svebølle. 2679 3885

Kasserer:
Hanne Nielsen. Raklev Skillevej 28. 4400 Kalundborg  Tlf. 5950 8218

Bestyrelses-medlem:
Preben Madsen. Lupinvej 1. st.tv. 4400 Kalundborg   Tlf. 2940 5309

Bestyrelses-medlem:
-    -    -    -   -

Bestyrelses-medlem:
Benny Jørgensen. Smedevej 14D Havnsø. 4591 Føllenslev Tlf. 2972 2329

Bestyrelses-suppleanter:
Preben Sørensen.  Borgmestergårdsvej 2. st.th. Holbæk 
Lissie Jensen.  Lerchenfeldtvej 82  4400 Kalundborg

Revisorer:
Finn Götsche. Lyngknuden 32.  4400 Kalundborg
Flemming Christensen. Lærkebakken 23.  4400 Kalundborg.


Revisor-supleant:
Leif Jensen. Gl. Løgtved Huse 12. 4470 Svebølle.

 

Medlemskab kan opnås ved henvendelse
til en af de her ovennævnte personer.
Klub-kontingentet er kun 150,- kr. for en hel sæson.